شما میتوانید این آگهی را رد کنید پس از : 5s

انفجار سنگ

لطفا وارد شوید یا ثبت‌نام برای لایک کردن پست ها.
ویدئو
Spread the love

انفجار سنگ نا امن در ارتفاعات دروازه قرآن شیراز

واکنش ها

Who liked ?

پاسخ دهید