شما میتوانید این آگهی را رد کنید پس از : 5s

مویک ۲ در خدمت پلیس انگلستان

لطفا وارد شوید یا ثبت‌نام برای لایک کردن پست ها.
ویدئو

مویک ۲ در خدمت پلیس انگلستان

استفاده از پهپاد در ماموریت های پلیس

واکنش ها

هیچ کس دوست ندار؟

پاسخ دهید