شما میتوانید این آگهی را رد کنید پس از : 5s

اتریش سرزمین مقدس

لطفا وارد شوید یا ثبت‌نام برای لایک کردن پست ها.
ویدئو

کشور اتریش یکی از سبزترین کشورهای اروپایی در دامنه کوههای آلپ است. این کشور تا سالهای زیادی هویت مستقل سیاسی نداشت و بخشی از کشور روم محسوب می شد. پس از فروپاشی امپراطوری روم، اتریش به عنوان کشوری مستقل شناخته شد. در جنگ جهانی دوم، هیتلر کشور اتریش را با آلمان یکی کرد. در نهایت پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشور اتریش به کشوری مستقل و جمهوری خواه تبدیل شد.

وجود جاذبه های تفریحی بالا، سطح درآمد مناسب، محیط زیست سالم و سایر شرایط رفاهی، این کشور را از نظر کیفیت زندگی در مقام دوم جهانی قرار داده است.

واکنش ها

هیچ کس دوست ندار؟

پاسخ دهید